Quy trình làm việc

Công ty có quy trình làm việc rõ ràng để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Sau đây là một số quy trình làm việc của 2TCAM:

1. Quy trình tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

Quy trình tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với 2TCAM qua số điện thoại hoặc email để đăng ký yêu cầu.
 • Bước 2: Nhân viên của 2TCAM tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, ghi nhận thông tin và tư vấn giải pháp phù hợp.
 • Bước 3: Sau khi khách hàng đồng ý với giải pháp đề xuất, 2TCAM sẽ thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

2. Quy trình lắp đặt tại nhà

Quy trình lắp đặt tại nhà bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: 2TCAM lên kế hoạch triển khai dự án, bao gồm lịch trình, ngân sách và các thiết bị cần thiết.
 • Bước 2: 2TCAM tiến hành triển khai lắp đặt và cập nhật tiến độ cho khách hàng biết.
 • Bước 3: Khi hoàn thành lắp đặt, 2TCAM sẽ kiểm tra và đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng đã được đáp ứng đầy đủ.

3. Quy trình bảo trì và hỗ trợ khách hàng

Quy trình bảo trì và hỗ trợ khách hàng bao gồm:

 • 2TCAM cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ khách hàng sau khi dự án hoàn thành trong vòng 30 ngày.
 • Khách hàng có thể liên hệ với 2TCAM để yêu cầu hỗ trợ hoặc bảo trì sản phẩm qua số điện thoại 0876222244 hoặc email info@2tcam.vn
 • 2TCAM sẽ phản hồi yêu cầu của khách hàng và tiến hành hỗ trợ hoặc bảo trì sản phẩm.

4. Quy trình đào tạo nhân viên

Quy trình đào tạo nhân viên bao gồm các bước sau:

 • 2TCAM cung cấp đào tạo cho nhân viên để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
 • Các khóa đào tạo bao gồm các khóa học liên quan đến công nghệ và các kỹ năng mềm.
 • 2TCAM đánh giá kết quả đào tạo để đảm bảo rằng nhân viên đã nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.